Hoppa till innehåll
Media

Förnybar energi gick förbi fossil energi i energiförbrukningen och biogas inkluderades i distributionsskyldigheten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2022 12.18
Pressmeddelande
Andvändningen av förnybara energikallor i den slutliga energiförbrukningen 2020.

Andelen förnybar energi i den totala energiförbrukningen ökade 2020 och blev större än andelen fossil energi. Den snabba höjningen av priset på utsläppsrätten bidrar till investeringar i och användning av förnybar energi. Biogasbranschen främjas genom införandet av distributionsskyldigheten och systemet med ursprungsgarantier. Detta framgår av branschrapporten om sektorn för förnybar energi som publicerades den 18 januari 2022.

Den totala användningen av förnybar energi var sammanlagt 140 terawattimmar (TWh) år 2020. Det mål på 38 procent av den slutliga energiförbrukningen som EU ställt för Finland för användningen av förnybara energikällor överskreds klart. Andelen steg till 44,6 procent, vilket är 6,6 procentenheter högre än målet. Överskottet gjorde det möjligt att statistiskt överföra 1,9 terawattimmar till Belgien till ett pris på cirka 26 miljoner euro. Efter överföringen är andelen förnybar energi i Finland fortfarande hög, det vill säga 43,9 procent av den slutliga förbrukningen.

Träbaserade energikällor stod för huvudparten (74 procent) av den totala förbrukningen av förnybar energi år 2020. Produktionen av biogas uppgick till sammanlagt 877 gigawattimmar (GWh) och förbrukningen var sammanlagt 733 GWh. Resten, 144 GWh, brändes upp genom fackling.

Biometan inkluderades i skyldigheten att distribuera biodrivmedel från och med början av det här året, vilket kan öka efterfrågan på biogas särskilt som drivmedel och gör biogasprojekten lönsammare. Samtidigt förbättras biogasprojektens finansieringsduglighet. Distributionsskyldigheten är enligt gällande lag 19,5 procent och den stiger stegvis till 30 procent före 2029.

Genom att systemet med ursprungsgarantier utvidgas till att omfatta biogas och tillståndsförfarandena blir smidigare främjas också produktionen av biogas. Systemets slutliga inverkan på biogasföretagens ekonomi och lönsamhet beror emellertid på ursprungsgarantins framtida prisnivå.

Behovet att minska växthusgasutsläppen styr bilindustrin kraftigt. Den största osäkerhetsfaktorn med tanke på den ökade användningen av biogas är tillgången på gasfordon i framtiden. På grund av bestämmelserna måste fordonstillverkarna minska koldioxidutsläppen avsevärt .

Det förslag om nollutsläpp från personbilar från och med 2035 som ingår i EU:s 55 %-paket  gynnar ensidigt införandet av el- och vätebilar. Åtgärderna enligt förslaget  skulle innebära att den framtida utvecklingen av användningen av biogas i trafiken enbart är beroende av konsumtionen i den tunga trafiken och fartygstrafiken. Dessutom kan den värmeenergi som är nödvändig för industriella processer produceras mycket lätt med biogas.

Branschtjänsten är en expertfunktion vid arbets- och näringsministeriet som samlar in, analyserar och förmedlar information om företagens verksamhetsmiljö och utvecklingen inom olika branscher.

Mer information
Markku Alm, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 086 4945 och epost förstanamm.familjenamn(at)ely-keskus.fi
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4926 och epost förstanamm.familjenamn(at)gov.fi
​​​​​​​Outi Vilén, senior specialist, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 016 och epost förstanamm.familjenamn(at)gov.fi

Tillbaka till toppen