Hoppa till innehåll
Media

Reformen av aktiebolagslagen och lagen om andelslag fortsätter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2024 14.14
Pressmeddelande

Justitieministeriet tillsatte i dag en arbetsgrupp som ska se över lagstiftningen om aktiebolag och andelslag. Ministeriet tillsatte också en uppföljningsgrupp för arbetet.

Arbetet baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, där det fastställs att regeringen minskar företagens administrativa börda och lättar på de allmänna förutsättningarna för företagsverksamhet genom att reformera lagstiftningen om aktiebolag. Enligt regeringsprogrammet ska också bestämmelserna om förfarandet för upplösning av bolag samt om förlust av eget kapital förenklas.

Målet är att uppdatera lagstiftningen och göra den mer konsekvent, effektivare och mer förutsägbar utan att principerna i aktiebolagslagen eller lagen om andelslag ändras. Målet är också att beakta behoven hos bolag och andelslag av olika storlekar och i olika branscher samt behoven hos deras intressentgrupper.

Arbetsgruppen lägger fram förslag till behövliga ändringar i lagstiftningen. Avsikten är att arbetsgruppens betänkande ska vara klart i juni 2025.

Mer information:
Juha Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 039, [email protected]

Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen