Hoppa till innehåll
Media

Klimatförändringen utmanar arbetsmarknaden – nyckeln till en lösning nås genom kontinuerligt lärande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2021 16.27
Nyhet

Hur påverkar klimatförändringen och den gröna omställningen arbetslivet och arbetsmarknaden? Vilka färdigheter behöver arbetstagarna i framtiden? Som ordförande för Nordiska ministerrådet har Finland tagit upp arbetets framtid till diskussion. Vid konferensen som ordnades i Helsingfors den 30 november 2021 behandlades temat med tanke på klimatförändringen.

I evenemanget deltog forskare, tjänstemän samt företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna och näringslivet. Talare var bland annat arbetsminister Tuula Haatainen, forskningsprofessor Tuomo Alasoini från Arbetshälsoinstitutet, enhetschef John Hurley från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Eurofound och expert Olga Strietska-Ilina från ILO.

Arbetsminister Haatainen: Den gröna omställningen förutsätter uppdatering av färdigheterna, utbildning och handledning

Den gröna omställningen stöder strukturomvandlingen i ekonomin och skapandet av ett klimatneutralt välfärdssamhälle. I strävan efter klimatneutralitet påskyndas ekonomin bland annat genom utveckling av grön teknik, cirkulär ekonomi och hållbar industri. Målet är att omställningen ska bli rättvis så att bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen ska erbjuda ett nytt slags arbete och möjligheter att bygga upp en mer hållbar affärsverksamhet.

Nya innovationer och arbetsuppgifter förutsätter ny slags kompetens. I sitt anförande betonade arbetsminister Haatainen betydelsen av kontinuerligt lärande. Arbetsgivare, arbetstagare och samhället ansvarar tillsammans för uppdateringen av kompetensen för de behov som en grön omställning skapar på arbetsmarknaden.

”Alla våra medborgare ska ha sådana färdigheter och förmågor som hjälper dem att klara sig och ha framgång i den gröna omställningen. Kontinuerligt livslångt lärande är inte bara en rättighet utan också en nödvändighet, sade minister Haatainen.

Som ett exempel från Finland nämnde minister Haatainen reformen av det kontinuerliga lärandet som ingår i regeringsprogrammet. Den har beretts i samarbete mellan riksdagspartierna och intressentgrupper.

Åtgärder för att säkerställa en rättvis omställning

I paneldiskussionen i anslutning till evenemanget presenterades praktiska exempel på hur klimatförändringen redan har förändrat arbetet. I anförandena betonades bland annat betydelsen av kontinuerligt lärande och delaktighet. Största delen av den finansiering som används för utbildningen riktas till unga, men det är viktigt att också de som redan är i arbetslivet deltar i förändringen. 

Vid konferensen presenterades också två aktuella projekt. Syftet med det projekt som de nordiska ländernas och Tysklands fackföreningar står bakom är att säkerställa en rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle. I Nordiska ministerrådets projekt koncentrerar man sig å sin sida på konsekvenserna av den gröna omställningen särskilt ur sårbara gruppers synvinkel.

Avslutningsvis hördes Europeiska kommissionens färska planer för att säkerställa en rättvis omställning. Kommissionen kommer i december att publicera en rekommendation om hur de sociala aspekter och arbetslivsaspekter som klimatförändringen medför ska bemötas. EU har som mål att bli klimatneutralt före 2050.

Ytterligare information:
Piritta Jokelainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7353
Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8278

Tillbaka till toppen