Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av diskrimineringslagen och småbarnspedagogiken

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2024 16.04
Pressmeddelande

Justitieministeriet har skickat ett brev till intressegrupper där man proaktivt berättat om remissbehandlingen av reformen av diskrimineringslagen som inleds senare i sommar. Brevet har diskuterats i medierna. 

Det gäller föresatsen i regeringsprogrammet, enligt vilken verksamhetsförutsättningarna för alla kommuner stärks genom en fortsatt avveckling av normer inom kommunernas nuvarande verksamhetsfält.

Kommunförbundet föreslår att man inom småbarnspedagogiken slopar skyldigheten för daghemmen att utarbeta egna likabehandlingsplaner. På så sätt kunde mer arbetstid användas för arbetet med barnen, och även det administrativa arbetet underlättas.

Finanspolitiska ministerutskottet godkände propositionen i maj som en del av den avregleringshelhet som bereds. 

Det närmare innehållet i lagutkastet som ska sändas på remiss är ännu under beredning. Avsikten är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på remiss under sommarperioden. 

Kommunförbundets sammanställning av förslagen till avveckling av städernas och kommunernas normer 2024 (på finska)
 

Mer information: 
Johanna Suurpää, ställföreträdare för kanslichefen och avdelningschef, 0295 150 534, [email protected]

Tillbaka till toppen