Hoppa till innehåll
Media

Anonym bevisning blir möjligt vid början av 2016

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2015 13.28
Pressmeddelande

Bestämmelserna om bevisning i allmänna domstolar förnyas vid början av 2016. Det som är nytt är bland annat att ett vittnes identitet kan hemlighållas i fall som gäller vissa av de allvarligaste brotten.
 

Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna på fredagen den 12 juni så att de träder i kraft den 1 januari 2016.

Enligt de nya bestämmelserna kan domstolen i fortsättningen bevilja ett vittne anonymitet om det föreskrivna maximistraffet för brottet är fängelse i minst åtta år och om anonymitet är nödvändigt för att skydda vittnet eller en närstående till honom eller henne för ett allvarligt hot mot liv eller hälsa. Anonym bevisning kan således användas i mål som gäller brott mot liv, grovt narkotikabrott och grovt rån.

Att hemlighålla vittnets identitet är tillåtet också när målet gäller människohandel och grovt koppleri, för vilka maximistraffet är fängelse i sex år.

Ändringarna som träder i kraft vid början av 2016 preciserar också bestämmelserna om bl.a. vittnets tystnadsrätt och tystnadsplikt. I fortsättningen har förutom en parts make och tidigare make även dennes sambo rätt att vägra vittna.

Även vittnesförbudet för bland annat hälso- och sjukvårdspersonal utvidgas. I fortsättningen gäller förbudet förutom läkare, apotekare och barnmorskor även annan yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården, bl.a. tandläkare, psykoterapeuter och sjukskötare.

De nya bestämmelserna utökar också möjligheterna att använda videokonferens för att höra vittnen. Därtill avstår man från bruket av vittnesed och i fortsättningen hörs alla vittnen under försäkran.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 02951 50500, e-post: fö[email protected]

 
 
Tillbaka till toppen