Hoppa till innehåll
Media

Antti Leinonen fortsätter som avdelningschef vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2023 13.22
Pressmeddelande
Antti Leinonen.

Statsrådet har utnämnt Antti Leinonen, juris kandidat och avdelningschef för avdelningen för privaträtt och rättsvård vid justitieministeriet för femårsperioden 1 maj 2024–30 april 2029.

Leinonen har varit avdelningschef för avdelningen för privaträtt och rättsvård sedan 2019. Han har sedan 1992 arbetat vid justitieministeriet i olika lagberedningsuppgifter på sakkunnignivå, som enhetschef och avdelningschef. 

Tjänsten som avdelningschef söktes av två personer 

Avdelningen för privaträtt och rättsvård svarar för den lagberedning som gäller privaträtt, rättegångsförfaranden i tvistemål och ansökningsärenden samt insolvensrätt. Till avdelningen hör dessutom resultatstyrningen av Riksfogdeämbetet, rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, konkursombudsmannens byrå och konsumenttvistenämnden samt myndighetsuppgifter inom internationell rättshjälp. Avdelningen behandlar också bland annat domarutnämningar och ärenden som anknyter till nämnden för namnärenden. Avdelningschefen leder och utvecklar avdelningens strategiarbete och verksamhet samt svarar för att de mål som uppställts för avdelningen uppnås.

Mer information:
Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens sekreterare, tfn 0295 150 044, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen