Hoppa till innehåll
Media

Anvisning om bestämmande av storleken på underhållsbidrag till barn som bor växelvis hos båda föräldrarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2023 11.25
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp har berett anvisningar för fastställande av underhållsbidrag till barn som bor växelvis hos vardera föräldern. Anvisningen är nu på remiss.

Anvisningen avser att komplettera justitieministeriets anvisning från 2007 med en rekommendation för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn. Den nya anvisningen lämpar sig bättre för fastställande av underhållsbidrag för barn som bor växelvis hos båda föräldrarna.

Enligt lagen om underhåll för barn svarar föräldrarna efter sin förmåga för barnets underhåll.
Vid växelvist boende kan vilken förälder som helst vara den förälder som betalar underhållsbidraget.

Utkastet till anvisning har sänts på remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 20 mars 2023.

Ytterligare upplysningar: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 260, [email protected] 

Underhållsbidrag vid växelvis boende, arbetsgruppens förslag (på finska)

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen