Hoppa till innehåll
Media

Raija Toiviainen föreslås bli biträdande riksåklagare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.6.2016 13.44
Pressmeddelande

Statsrådet föreslår att statsåklagaren, vicehäradshövding Raija Toiviainen utses till biträdande riksåklagare från och med den 1 juli. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen i morgon fredagen den 3 juni.

Raija Toiviainen har arbetat som statsåklagare vid Riksåklagarämbetet sedan 1997 och som chef för ämbetsverkets internationella enhet 1997?2015. Hon har tidigare bl.a. arbetat som tingsdomare och som stadsfiskal i åklagaruppgifter samt som jurist vid justitieministeriets enhet för internationella ärenden.

Tjänsten som biträdande riksåklagare är den näst högsta inom åklagarväsendet. Biträdande riksåklagaren leder och övervakar åklagarnas operativa verksamhet. Han eller hon avgör bl.a. klagomål som gäller åklagarnas avgöranden och förfaranden samt beslutar om de ärenden som ska behandlas av statsåklagarna.

Ytterligare uppgifter:
avdelningschef Arto Kujala, tfn 02951 50408,
och konsultative tjänstemannen Mika Appelsin, puh. 02951 50141

Jari Lindström
Tillbaka till toppen