Hoppa till innehåll
Media

Arbetet för att förbättra sexuella minoriteters och könsminoriteters ställning ska intensifieras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2014 12.03
Pressmeddelande -

I morgon firas den internationella dagen mot homofobi och transfobi och i samband med detta ges en avsiktsdeklaration, där 17 europeiska länder förbinder sig till att bekämpa homofobi och transfobi. Deklarationen har undertecknats av Sverige, Malta, Albanien, Österrike, Belgien, Kroatien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Irland, Italien, Montenegro, Nederländerna, Norge och Slovenien.

Deklarationen godkändes vid IDAHO 2014-konferensen som ordnades denna vecka på Malta. Justitieminister Anna-Maja Henriksson undertecknade deklarationen på Finlands vägnar. Deklarationen är en fortsättning till uppropet som offentliggjordes i fjol på den internationella dagen mot homofobi och transfobi. I uppropet efterlystes en EU-strategi för att trygga sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter. Deklarationen som ges i år är mer omfattande och gäller åtgärder på nationell, europeisk och internationell nivå.

I deklarationen förbinder sig de undertecknande staterna till att iaktta principen om universella mänskliga rättigheter och se till att de mänskliga rättigheterna gäller även personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter. I deklarationen konstateras att personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter är en särskilt sårbar grupp och därför krävs det särskilda åtgärder för att bekämpa homofobi och transfobi.

I deklarationen ingår tolv åtgärder som de undertecknande staterna förbinder sig till i sin verksamhet. Till dessa åtgärder hör bland annat utveckling av diskrimineringslagstiftningen, bekämpning av hatbrott och samarbete med medborgarsamhället.

Vid konferensen på Malta presenterade Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) mer detaljerat resultaten av den omfattande undersökningen om hbt-personers erfarenheter av diskriminering och hatbrott som publicerades i fjol. Gemensamt för alla länder var upplevelserna om negativa attityder och diskriminering i skolor samt att diskriminering och hatbrott sällan rapporteras vidare. Av undersökningen framgick att transpersoner är särskilt utsatta för diskriminering och våld.

Därtill presenterades en internationell jämförelse av utvecklingen av lagstiftningen och situationen för de grundläggande och mänskliga rättigheterna i olika länder. Jämförelsen har gjorts av den europeiska organisationen för sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter (ILGA-Europe) och Finland placerade sig på 17:e plats bland de länder som var med i jämförelsen. Toppländerna i jämförelsen var Storbritannien, Belgien och Spanien. Under det senaste året hade mest positiv utveckling skett på Malta och i Montenegro.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, JM, tfn 02951 50454, och
regeringssekreterare Johanna Hautakorpi, SHM, tfn 02951 63235

Tillbaka till toppen