Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att saneringsförfarandet görs smidigare och förenklas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 12.53
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i lagstiftningen om företagssanering. Målet är att stärka verksamhetsförutsättningarna för små och medelstora företag och hjälpa företagare att få en ny start. Arbetsgruppens förslag är nu på remiss.

Förslaget är ett led i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Målet är i synnerhet att främja företagens möjligheter att i ett tillräckligt tidigt skede få möjlighet till smidig sanering med skäliga kostnader. 

Arbetsgruppen föreslår flera ändringar för att göra saneringsförfarandet smidigare och enklare. Enligt arbetsgruppens förslag ska det i fortsättningen också vara lättare än tidigare att snabbt fastställa ett saneringsprogram, i och med att det krävs understöd av en mindre majoritet av borgenärerna än tidigare för fastställande av programmet.

Dessutom utvidgas gäldenärens rätt att säga upp avtal. Arbetsgruppen föreslår också reformer som syftar till att förebygga missbruk i samband med saneringsförfarandet bättre än förut.

Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft våren 2023. Utlåtanden om arbetsgruppens betänkande kan lämnas i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 20.5.2022.

Ytterligare information:
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 502, [email protected]

Utvecklandet av företagssaneringslagen: arbetsgruppens slutbetänkande

Tillbaka till toppen