Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp: Problem i förverkligandet av sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2014 6.10
Pressmeddelande -

Det finns problem i förverkligandet av sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter, konstaterar arbetsgruppen som samlats ihop av statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter. Arbetsgruppen har utrett hur dessa rättigheter förverkligas inom olika livsområden för dessa minoriteter och föreslår nu åtgärder för att förbättra situationen.

Enligt arbetsgruppen är negativa attityder gentemot och diskrimineringen av personer som tillhör sexuella minoriteter och könsminoriteter på en oroväckande hög nivå i Finland. Vad som är särskilt alarmerande är det att tillhörighet till dessa minoriteter ökar risken att utsättas för våld. Diskriminering och våld rapporteras dock bara sällan vidare.

Enligt arbetsgruppens rekommendationer finns det behov att utveckla diskrimineringslagstiftningen och arbetet mot diskriminering. Utredningen visar att åtgärder behövs i synnerhet i arbetslivet och inom utbildningen och hälsovårdstjänsterna. Vidare anser arbetsgruppen att även familjelagstiftningen och lagstiftningen som hänför sig till könskorrigering är i behov av revidering.

Kort uttryckt anser arbetsgruppen att på en internationell skala utgör sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter en bra mätare för hur seriöst en stat förhåller sig till att garantera likabehandling av människor.

Arbetsgruppen bestod av sakkunniga och var öppen för alla medlemmar i statsrådets nätverk av kontaktpersoner för grundläggande och mänskliga rättigheter. I arbetsgruppen deltog även representanter från Människorättscentret och från viktiga frivilligorganisationer. Gruppens arbete koordinerades av justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet.

Den färdiga rapporten har lämnats till regeringens arbetsgrupp som bereder redogörelsen om mänskliga rättigheter. Regeringens arbetsgrupp kommer att behandla rekommendationerna som nu lagts fram i utredningen.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Heini Huotarinen, JM, tfn 02951 50127
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, JM, tfn 02951 50454
specialsakkunnig Panu Artemjeff, IM, tfn 0295488286
regeringssekreterare Johanna Hautakorpi, SHM, tfn 0295163235

Tillbaka till toppen