Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om behovet att revidera terroristlagstiftningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.5.2015 9.37
Pressmeddelande
Justitieministeriet har utarbetat en promemoria där det bedöms vilka konsekvenser FN:s säkerhetsråds resolution som antogs i höstas och tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism som blev klar i vår har för den finska strafflagstiftningen. Syftet med resolutionen och tilläggsprotokollet är att agera mot hotet som utgörs av personer som reser utlandet i terroristiskt syfte.

Enligt promemorian förutsätter resolutionen som är bindande för Finland samt anslutningen till tilläggsprotokollet att resor i syfte att begå ett terroristbrott kriminaliseras. Det ska vara straffbart för en finsk medborgare att resa från vilket land som helst eller för en annan person att resa från Finland till en stat i vilken han eller hon inte är medborgare eller stadigvarande bosatt för att i denna stat begå ett terroristbrott. Även försök ska vara straffbart. Kriminaliseringen skulle göra det möjligt att ingripa i en sådan resa redan innan personen i fråga lämnar landet.

Enligt bedömningspromemorian ska finansiering av en resa i terroristiskt syfte vara straffbart som finansiering av terrorism. I promemorian föreslås därtill att kretsen av de terroristbrott för begående av vilka man kan delta i terroristisk utbildning utvidgas.

Också flera andra europeiska länder håller på att utreda vilka konsekvenser resolutionen har för den nationella lagstiftningen.

Bedömningspromemorian ska nu skickas ut på remiss och remissbehandlingen tar cirka en och en halv månad. Efter detta fattas beslut om fortsatta åtgärder.

Ytterligare upplysningar: lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50176,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen