Hoppa till innehåll
Media

Boende deltar aktivt i att utveckla husbolagens kommunikation

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.9.2015 11.49
Pressmeddelande

Beredningen av husbolagens kommunikationsrekommendation fortsätter. Under sommaren 2015 ordnades en öppen webbdiskussion om utkastet till husbolagens kommunikationsrekommendation för att samla kommentarer och förslag om hur husbolagens kommunikation skulle kunna utvecklas.

Diskussionsdeltagarna ansåg att många tvister och onödiga misstankar om missbruk kan undvikas genom bättre kommunikation. God kommunikation underlättar delägarnas beslutsfattande och styrelsens verksamhet samtidigt som boendetrivseln ökar. Viktigt är också alla parters utgångspunkter beaktas i kommunikationen.

Deltagarna fäste också uppmärksamhet vid att ökad kommunikation och öppenhet kan öka disponentens och styrelsens arbetsmängd och utgifter. Sättet på vilket öppenheten förverkligas har en grundläggande inverkan på kommunikationens kvalitet, arbetsmängden och kostnaderna. En tydlig ansvarsfördelning underlättar den praktiska kommunikationsverksamheten.

Webbdiskussionens deltagare ansåg att man i fortsättningen också skulle kunna dra större nytta av nya elektroniska kommunikationsverktyg för att utveckla kommunikationen.

Responsen från webbdiskussionen tas i beaktande när Fastighetsförbundet och Disponentförbundet bereder och publicerar den slutliga versionen av rekommendationen på hösten 2015.

Läs sammanfattningen av diskussionen (på finska)

Bakgrund till webbdiskussionen:

I den öppna webbdiskussionen om utkastet till husbolagens kommunikationsrekommendation som ordnades den 20.5 - 30.6.2015 samlades kommentarer och förslag om hur husbolagens kommunikation skulle kunna utvecklas. I diskussionen deltog 566 personer som lämnade totalt 1255 skriftliga kommentarer, 3664 röster och 45 nya idéer om hur husbolagens kommunikation kan förbättras.

Diskussionen baserade sig på rekommendationsutkastet som utarbetades av Finlands Fastighetsförbund rf och Finlands Disponentförbund rf i samarbete med justitieministeriet. Beredningen av utkastet till en kommunikationsrekommendation baserade sig på webbenkäter från hösten 2013 (359 deltagare) och webbdiskussionen från våren 2014 (mer än 6300 deltagare).

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220, ja
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558,
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen