Hoppa till innehåll
Media

Utvecklingen av bostadsaktiebolagens verksamhet fortsätter: Kom med och förbättra förvaltningen i husbolagen!

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2016 11.03
Pressmeddelande
Medborgardiskussionen om utvecklingsbehoven i bostadsaktiebolagens verksamhet fortsätter. Den 25 februari inleds en webbdiskussion om god förvaltning i husbolagen.

Responsen från tidigare diskussioner är tydlig: Öppenhet och planmässighet i husbolagets verksamhet och förvaltning ökar boendetrivseln och intresset för att sköta gemensamma ärenden.

I utkastet till rekommendation som utarbetats till grund för diskussionen föreslås bl.a. följande:

  • "För att ett husbolag ska kunna fungera effektivt och planmässigt behöver det en strategi och mål."
  • "Det är bra att byta ut styrelsemedlemmarna regelbundet, om det finns personer som är villiga att delta i styrelsearbetet."
  • "Aktieägarna ska få information om alla ärenden och förslag till beslut som behandlas på bolagsstämman."

Man kan kommentera eller gilla utkastet till rekommendationer och föreslå ytterligare rekommendationer.

Webbdiskussionen förs på vaikuta-lakiin.fi

Webbdiskussionen pågår till den 16 mars. Beredarna av rekommendationen deltar i diskussionen på nätet "i direktsändning" torsdagen den 3 mars kl. 10?12.

Diskussionen är öppen för alla. Den är avsedd för aktieägare och andra som bor i husbolag, styrelsemedlemmar, disponenter, revisorer, verksamhetsgranskare och alla andra intresserade.

Kom med och diskutera de föreslagna rekommendationerna och andra förslag till hur förvaltningen i husbolagen kan förbättras!

Utkastet till rekommendationer har utarbetats av Suomen Isännöintiliitto, Finlands Fastighetsförbund och Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA i samarbete med justitieministeriet. I utarbetandet av rekommendationerna har man utnyttjat information från tidigare webbediskussioner och webbenkäter.

Ytterligare information:
- Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50220, fornamn.efternamn(at)om.fi
- Markus Tervonen, forskare, justitieministeriet, tfn 02951 50558, fornamn.efternamn(at)om.fi- Kaisa Leiwo, direktör, Isännöintiliitto, tfn 040 556 6697, fornamn.efternamn(at)isannointiliitto.fi
- Matti Inha, ordförande, Finlands Fastighetsförbund, tfn 0500 500 013, fornamn.efternamn(at)kiinteistoliitto.fi
- Kai Haarma, verksamhetsledare, Kiinteistöliitto Uusimaa, tfn 09 1667 6761, fornamn.efternamn(at)kiinteistoliitto.fi
- Roy Rantanen, styrelseordförande, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA,tfn 0400 503 387, fornamn.efternamn(at)enef.fi
- Keijo Kaivanto, ombud, AKHA, tfn 0400 432 598, fornamn.efternamn(at)kak-laki.fi

Jari Lindström
Tillbaka till toppen