Hoppa till innehåll
Media

Bedömningspromemoria om behoven av att ändra jordabalken skickas på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2021 11.32
Pressmeddelande

Justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria som granskar hur jordabalken fungerar och vilka ändringsbehov det finns. I jordabalken finns bestämmelser om bland annat fastighetsköp och fastighetspanträtt.

I bedömningspromemorian granskas särskilt de nuvarande formkraven för fastighetsköp och hur de kan lindras. I promemorian fästs dessutom uppmärksamhet vid ett förtydligande av bestämmelserna om fastighetspanträtt och vissa särskilda rättigheter som gäller fastigheter. Det har också fästs uppmärksamhet vid att göra inskrivningsmyndigheternas förfaranden smidigare.

En bedömning av hur jordbalken fungerar är nödvändig på grund av digitaliseringen av samhället och andra förändringar i fastighetsägandet och i överlåtandet av fastigheter. I bedömningen har även erfarenheterna från när den gällande lagen har tillämpats tagits i beaktande.

De gällande bestämmelserna i jordabalken gäller till stora delar fortfarande sådana som de var när de trädde i kraft 1997. Lagen har ändrats under den tid som den varit i kraft, bland annat i syfte att främja elektronisk fastighetshandel. I praktiken har elektronisk fastighetshandel använts endast i liten utsträckning.

Bedömningspromemorian har skickats på omfattande remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi till och med den 31 januari 2022.

Mer information: 
Pekka Pulkkinen, enhetschef, tfn 0295 150 224, [email protected]
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]

Behov av att ändra jordabalken, bedömningspromemoria
Utlåtande.fi 


 

Tillbaka till toppen