Hoppa till innehåll
Media

Besöksförbud ska skydda inom hela EU

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2011 9.00
Pressmeddelande -

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor har i dag vid sitt möte i Bryssel enats om direktivförslaget som gäller den så kallade europeiska skyddsordern. Det nya systemet möjliggör ömsesidigt erkännande av nationella besöksförbud mellan EU-länderna. Enligt systemet ska en med besöksförbud skyddad person kunna få skydd också när han eller hon flyttar till en annan medlemsstat. Direktivet antas slutligt under hösten.

- Det nya systemet stärker skyddet för våldsoffer inom EU. Det kan till och med rädda liv, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson som företrädde Finland vid mötet.

Det nya direktivet gäller sådana nationella besöksförbud som utfärdats till följd av ett brott eller ett påstått brott. Systemet omfattar därmed inte alla finska besöksförbud, eftersom besöksförbud i Finland utfärdas ofta skilt från brottsutredningen och för att förebygga brott. Det kan vara fråga om till exempel allvarligt trakasseri eller allvarliga hotelser, som inte uppfyller rekvisitet för brott.

Minister Henriksson anser det vara viktigt att fortsätta dessa EU-omfattande åtgärder för att förbättra ställningen av personer som skyddats med besöksförbud.
- Förhandlingarna pågår om ett annat instrument, dvs. en privaträttslig skyddsorder, som ska omfatta sådana i Finland och andra länder utfärdade besöksförbud som faller utanför det straffrättsliga direktivets tillämpningsområde.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Asko Välimaa, 09 1606 7700 och
lagstiftningsrådet Katariina Jahkola, tfn 09 1606 7705

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen