Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om föreningar ändras för att främja verksamhet inom det civila samhället

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 14.00
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i föreningslagen för att förbättra föreningarnas förutsättningar. Genom reformen lättas den administrativa bördan för små föreningar, och beslutsfattandet i alla föreningar och förbund görs mer flexibelt.

Enligt propositionen kan små föreningar ta i bruk nya digitala bokföringstjänster. Det här gör föreningarnas bokföringsprocess lättare. Kraven på bokföringen ska vara desamma som för små firmaföretagare.

Denna möjlighet gäller sådana föreningar vars intäkter under räkenskapsperioden uppgår till högst 30 000 euro och som inte bedriver affärsverksamhet. Föreningar som använder det nya alternativet ska ändå dokumentera och förvara bokföringstransaktionerna på ett sätt som motsvarar de nuvarande kraven.     

Målet med propositionen är också att öka föreningarnas möjligheter att bättre utnyttja digitala tjänster för att ta in nya medlemmar och ta emot anmälningar om utträde.

I enlighet med regeringsprogrammet ökas dessutom medlemmarnas möjligheter att påverka, så att medlems- och förbundsomröstning kan användas också vid val av styrelseordförande och styrelsemedlemmar. Förutsättningen är att röstningssättet anges i stadgarna.   

Målet med reformen är att föreningarna i fortsättningen i större utsträckning själva ska kunna besluta hur de anpassar sig till förändringar i omvärlden.

Reformen avses träda i kraft vid ingången av nästa år. Bestämmelserna om enklare redovisning kan tillämpas tidigast under räkenskapsperioden som börjar den 1 juli 2023.

Föreningarna fick möjlighet att ordna distansmöten redan tidigare genom en lag som trädde i kraft i somras.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen