Hoppa till innehåll
Media

Bestämmelserna om notarius publicus moderniseras från och med början av 2015

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2014 11.21
Pressmeddelande -

Lagen om notarius publicus förnyas från och med början av 2015. Den nya lagens uppgiftsbeskrivning för notarius publicus ska i stort sett bevaras oförändrad. Den nya lagen ska dock skapa klarhet i notarius publicus behörigheter när det gäller vissa åtgärder och intyg som utländska myndigheter kräver.

Chefen för en magistrat och en av honom eller henne förordnad tjänsteman vid magistraten ska även i fortsättningen kunna fungera som notarius publicus.

På Åland ska notarius publicus uppgifter enligt den nya lagen koncentreras till Statens ämbetsverk på Åland. Hittills har även landskapsåklagaren och landskapsfogden skött notarius publicus uppgifter på Åland.

Lagen om notarius publicus har varit i kraft sedan 1961 och några stora ändringar har inte gjorts i den under dess giltighetstid.

Till notarius publicus uppgifter hör bl.a. att på begäran styrka underskrifter och avskrifter av handlingar samt bekräfta myndigheternas behörighet i olika situationer.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen