Hoppa till innehåll
Media

Camilla Busck-Nielsen har utnämnts till konsultativ tjänsteman med ansvar för samefrågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2013 10.43
Pressmeddelande -

Statsrådet har utnämnt vicehäradshövdingen, lagstiftningsrådet Camilla Busck-Nielsen till konsultativ tjänsteman med särskilt ansvar för samefrågor vid justitieministeriet. Tjänsten är ny och tillsätts från och med den 1 september för en tidsperiod på fem år.

Tjänsten är placerad vid justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Uppgifter som hänför sig till samefrågor och samordningen av dessa inom statsrådet har tidigare skötts i huvudsak vid ministeriets förvaltningsenhet.

Tjänstemannen ska även svara för olika uppgifter som gäller de grundläggande rättigheterna. Till dessa hör bland annat att bereda rapporter i anslutning till internationella konventioner och människorättsfrågor samt sköta kontakter med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Dessa uppgifter har tidigare skötts vid ministeriets lagberedningsavdelning.

Camilla Busck-Nielsen har redan länge skött lagberedningsuppgifter som hänför sig till grundläggande rättigheter och urfolksfrågor både vid justitie- och utrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar:
förvaltningsdirektör Olli Muttilainen, tfn 02951 50258

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen