Hoppa till innehåll
Media

CPT gav sina preliminära iakttagelser om inspektionen av slutna inrättningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2020 12.00
Pressmeddelande

Europeiska kommittén mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT) har rapporterat om sina preliminära iakttagelser från sin inspektionsresa i Finland i september.

CPT-delegationen gjorde sitt periodiska inspektionsbesök från den 7 till den 18 september 2020. Delegationen fäste denna gång särskild uppmärksamhet vid situationen för frihetsberövade personer i förvar hos polisen, häktade som kvarhålls i polisens förvaringslokaler och utlänningar som hålls i migrationsförvar. CPT uppmärksammade också situationen för häktade och dömda fångar samt psykiatriska patienter. Dessutom besökte CPT-delegationen för första gången två skolhem.

De besökta inrättningarna var fängelserna i Uleåborg och Åbo, polisens förvaringslokaler i Esbo, Haukiputaa, Helsingfors, Kemijärvi, Kuusamo, S:t Michel, Brahestad, Åbo, Vanda och Ylivieska, förvaringslokalerna för berusade i Helsingfors, förvaringssenheten för utlänningar i Helsingfors, Gränsbevakningsväsendets förvaringslokaler vid gränsövergångsstället i Kuusamo, Sairila skolhem i S:t Michel, Sippola skolhem i Kouvola och Mariefors psykiatriska sjukhus i Tusby.

Inga anklagelser om osaklig behandling av de frihetsberövade i dessa inrättningar framfördes till delegationen.

I fängelserna fäste CPT uppmärksamhet vid bristen på kvalificerad personal, vilket tycks leda till problem i fängelserna, såsom våld mellan fångar. Det har gjorts framsteg i att placera häktade i fängelser i stället för att hålla dem häktade i polisens förvaringslokaler, men CPT betonar fortfarande vikten av att denna utveckling fortsätter.

CPT påpekade att det är en grundläggande rättighet för frihetsberövade personer i förvar hos polisen att de kan underrätta sina närstående om sin situation och att det förekommer förseningar i underrättelserna. CPT nämnde även att hanteringen av berusade personer som polisen har i sin besittning är problematisk, eftersom det i polisens förvaringslokaler inte finns tillgång till nödvändig sakkunskap inom hälso- och sjukvård.

När det gäller hälso- och sjukvården för fångar fäste CPT uppmärksamhet vid bristen på läkare, även om det i övrigt finns utbildad hälso- och sjukvårdspersonal i fängelserna. CPT anser att vid intagning för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja hör förvaltningsdomstolen inte patienten på behörigt sätt när han eller hon hos förvaltningsdomstolen söker ändring i ett beslut om sjukhusvård. Enligt CPT bör användningen av begränsande åtgärder minskas hos psykiatriska patienter.

CPT:s egentliga rapport beräknas bli klar i slutet av mars 2021. Efter det har Finland ett halvt år på sig att ge sitt svar på rapporten.

CPT:s arbete baserar sig på Europarådets konvention om förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. CPT har till uppgift att granska behandlingen av personer som berövats sin frihet och den har rätt till tillträde till alla sådana inrättningar där frihetsberövade personer förvaras.

Ytterligare information:
Paulina Tallroth, CPT:s kontakttjänsteman i Finland, justitieministeriet, tfn 0295 150 146, [email protected] (CPT:s besök, häktade)
Riitta Kari, utvecklingsdirektör, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 050 5923 306 (fängelserna)
Konsta Arvelin, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn 0295 480 181 (polisens förvaringslokaler)
Pekka Nuutinen, direktör Migrationsverket, tfn 050 5554 480 (förvaring av utlänningar)
Jenna Uusitalo, jurist, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 152 (psykiatriska sjukhus, hälso- och sjukvård för fångar)
Merja Mikkola, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 515 (statliga skolhem)
 
CPT:s preliminära iakttagelser (svensk översättning) (pdf)

Handlingar och annan information om CPT:s verksamhet finns även på Europarådets webbplats

Tillbaka till toppen