Hoppa till innehåll
Media

De högsta laglighetsövervakarnas uppgiftsfördelning ändras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2022 13.26
Pressmeddelande

Uppgiftsfördelningen mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman ska bli tydligare.

I och med ändringen stämmer arbetsfördelningen mellan de högsta laglighetsövervakarna bättre överens med de särskilda uppgifter som laglighetsövervakarna åläggs i lagstiftningen samt med specialiseringsområdena.

Till justitiekanslern koncentreras bland annat ärenden som gäller utveckling av förvaltningens automatiska system och offentlig upphandling. Till justitieombudsmannen koncentreras bland annat ärenden som gäller underrättelseverksamhet och polisundersökningar samt ärenden som gäller tillgodoseendet av rättigheterna för samer, romer, barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Avsikten är att lagen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon fredag. Ändringarna träder i kraft i början av oktober.

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Ytterligare information:
Timo Makkonen, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]

Tillbaka till toppen