Hoppa till innehåll
Media

Delta i beredningen av redogörelsen om mänskliga rättigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.4.2014 11.20
Pressmeddelande -

På webbplatsen dinåsikt.fi genomförs en öppen webbenkät som hänför sig till beredningen av redogörelsen om mänskliga rättigheter. Genom att svara på enkäten kan medborgarna framföra sina åsikter om hur de grundläggande och mänskliga rättigheterna förverkligas i Finland. Enkäten kan besvaras ända till den 30 april.

Svaren utnyttjas som bakgrundsmaterial vid beredningen av redogörelsen som ska lämnas till riksdagen på våren 2014. I redogörelsen dras riktlinjerna för regeringens verksamhet gällande de mänskliga rättigheterna både i Finland och internationellt samt tas ställning till aktuella frågor om grundläggande och mänskliga rättigheter. Beredningen av redogörelsen samordnas av utrikesministeriet i samarbete med justitieministeriet.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 02951 50454
[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen