Statsrådet och ministerierna Media

Demokratiambassadörer ska stöda invandrarnas delaktighet

Justitieministeriet 28.8.2012 10.00
Pressmeddelande -

För invandrare ordnas utbildning i frågor som gäller de politiska rättigheterna, möjligheterna att delta och kommunalval under augusti-oktober i olika delar av landet. Justitieministeriet ordnar i samarbete med delegationen för etniska relationer (ETNO) regionala kursdagar för att utbilda s.k. demokratiambassadörer. Dessa ska sprida information om val inom sina egna organisationer och nätverk. Avsikten är att via dessa ambassadörer som företräder olika nationaliteter nå olika befolkningsgrupper och sprida information om möjligheterna att delta.

Utbildningarna ordnas i Helsingfors, Lahtis, Tammerfors, Jyväskylä, Kuopio och Uleåborg. I en del av utbildningarna deltar även en partipanel, där lokala partier berättar om sin verksamhet för invandrarna.

Valdeltagandet bland invandrare har tillsvidare varit rätt lågt, likaså annat politiskt deltagande och engagemang i organisationsverksamhet. Vid det föregående kommunalvalet röstade omkring en femtedel av de utländska medborgare som var röstberättigade vid valet.

Information om kommunalval finns på ett tjugotal språk på justitieministeriets valwebbplats. Utöver finska, svenska, de samiska språken och romani finns information på albanska, arabiska, engelska, spanska, kinesiska, kurdiska (sorani), franska, tyska, somaliska, thai, turkiska, ryska, vietnamesiska och estniska.

Ytterligare upplysningar:
specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348
e-post: fö[email protected]

Mer information på Dinåsikt.fi
http://www.otakantaa.fi/sv-FI/Projekt/Demokratiambassador

Information om kommunalvalet på olika språk
http://www.vaalit.fi/58722.htm

Anna-Maja Henriksson