Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma painottaa yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia

Oikeusministeriö
16.2.2017 13.52
Tiedote

Hallitus hyväksyi tänään periaatepäätöksenä demokratiapoliittisen toimintaohjelman vuosiksi 2017-2019. Toimintaohjelman tavoitteena on edistää ja konkretisoida kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista. Ohjelma pohjautuu vuoden 2014 demokratiapoliittisen selonteon linjauksiin.

Toimintaohjelmassa painotetaan erityisesti yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja uusia osallistumistapoja. Suomessa on käynnissä historiallisen suuria hallinnollisia uudistuksia ja yleinen keskusteluilmapiiri on kiristynyt mm. pakolaiskriisin myötä. Demokratia on yksi Suomen vahvuuksista ja tavoitteena on nähdä se sellaisena tulevaisuudessakin. Demokratiaa on siksi päivitettävä esimerkiksi lisäämällä osallistumismahdollisuuksia ja kehittämällä palveluja kansalaislähtöisesti.

Demokratiapoliittinen toimintaohjelma linkittyy erityisesti seuraaviin hallitusohjelman painopistealueisiin: hyvinvointi ja terveys, digitalisaatio ja normien purku sekä rakennepoliittiset uudistukset.

Toimintaohjelma sisältää yhteensä 37 hanketta, jotka jakautuvat eri ministeriöiden hallinnonaloille.

Yhdenvertaisen osallistumisen tukemiseksi tehdään selvitys nettiäänestyksen käyttöönotosta vaaleissa ja kansanäänestyksissä. Demokratiaverkkopalveluja kehitetään Perustapuolue.fi -palvelulla, jossa on mahdollisuus sähköisesti allekirjoittaa puolueen kannattajakortteja. Kansalaisfoorumeissa kerätään näkemyksiä demokratian kehittämistarpeista ja tutkimuksen avulla selvitetään yhteiskunnan kansainvälistymisen vaikutusta poliittiseen osallistumiseen.

Uuden kuntalain toimeenpanoa ja kuntien tulevaa roolia tuetaan. Tulevaisuuden kunta -hankkeessa määritellään visio kunnalle vuonna 2030. Kansalaisten tiedonsaanti sote- ja maakuntauudistuksista turvataan. Tuleviin maakuntiin luodaan hyvät edellytykset asukkaiden osallistumiselle mm. maakunta-aloitejärjestelmällä.

Säädösvalmistelun avoimuutta ja kansalaisten kuulemisen käytäntöjä parannetaan sähköisten kuulemisen välineillä. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä kehitetään uudistamalla ja keventämällä hallinnollisia menettelyjä.

Demokratiakasvatuksen ja yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin parantamiseksi tarjotaan opetushenkilöstölle koulutusta mm. vihapuheeseen puuttumisessa sekä demokraattisten arvojen ja osallisuuden tunteen vahvistamisessa.

Ministeriöt raportoivat hankkeiden etenemisestä valtioneuvoston demokratiaverkostolle, joka tekee hallituskauden lopussa yhteenvedon toimintaohjelman toteutumisesta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson, puh. 02951 50348, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi

Jari Lindström
Tillbaka till toppen