Hoppa till innehåll
Media

Johanna Suurpää fortsätter som avdelningschef vid justitieministeriet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2024 13.26
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt juris kandidat Johanna Suurpää till avdelningschef vid justitieministeriets avdelning för demokrati och offentlig rätt för perioden 1 maj 2024–30 april 2029.

Johanna Suurpää har arbetat som avdelningschef vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt sedan 2019. Åren 2010–2019 var Suurpää direktör för enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet.

Tjänsten som avdelningschef söktes av fem personer.

Avdelningen för demokrati och offentlig rätt ansvarar för ärenden som gäller politiken för grundläggande rättigheter, lagstiftningen inom området för offentlig rätt och tillgodoseendet av rösträtten och annan rätt till inflytande. Avdelningen svarar för lagberedningsuppgifter som hänför sig till statsrätt, förvaltningsrätt, förvaltningsprocess, dataskydd och offentlighet. Den har till uppgift att främja likabehandling, goda etniska relationer och tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna samt att samordna behandlingen av samefrågor. Till avdelningen hör även Ålandsärenden och europarättsliga sakkunniguppgifter. Avdelningen sköter också resultatstyrningen av Dataombudsmannens byrå, Barnombudsmannens byrå, Jämställdhetsombudsmannens byrå och Diskrimineringsombudsmannens byrå. Avdelningschefen leder och utvecklar avdelningens strategiarbete och verksamhet samt svarar för att de mål som uppställts för avdelningen uppnås.

Mer information: 
Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens sekreterare, tfn 0295 150 044, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen