Hoppa till innehåll
Media

Demokratipolitiska principbeslutet på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 13.29
Pressmeddelande

Justitieministeriet ber om utlåtanden om statsrådets principbeslut som innehåller riktlinjer för den finländska demokratipolitiken på 2020-talet. Genom demokratipolitiken strävar man efter att främja att människors politiska och medborgerliga rättigheter tillgodoses på lika villkor i Finland och att ingen lämnas utanför samhället. Målet är att Finland också i fortsättningen ska höra till de mest demokratiska länderna i världen.

Med riktlinjerna i det demokratipolitiska principbeslutet och åtgärdsförslagen som kompletterar dem eftersträvas en fungerande demokrati, mångsidiga möjligheter och färdigheter att delta, en konstruktiv diskussionskultur, ett aktivt och livskraftigt civilsamhälle samt en öppen och interaktiv förvaltning. Man förhåller sig ambitiöst till att främja demokrati i EU och internationellt. Också Finlands utrikes- och utvecklingspolitik stöder demokrati och demokratisk utveckling. 

För att målen ska kunna nås krävs en långsiktig politik som sträcker sig över regeringsperioderna och förvaltningsövergripande samarbete. 

Utkastet till principbeslut har beretts i samarbete med ministerierna. I arbetet har man utnyttjat åtgärderna som främjar det civila samhället och delaktigheten och som ingår i spetsprojektet Det nationella demokratiprogrammet 2025. Demokratiprogrammet är en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Ett utlåtande om principbeslutet kan lämnas fram till den 1 september 2022 på adressen Utlåtande.fi.

Ytterligare information: 
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 02951 50416
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 02951 50348
Sini Lahdenperä, projektchef, justitieministeriet, tfn 0295 150 013 (under tiden 10.7–5.8)
E-postadresserna har formen [email protected]

 

Tillbaka till toppen