Hoppa till innehåll
Media

Den övre åldergränsen för ett köpvittne höjs till 68 år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2014 10.54
Pressmeddelande -

Lagen om köpvittnen ska ändras så att den övre åldergränsen för ett köpvittne som förordnats av Lantmäteriverket höjs till 68 år. För närvarande är åldersgränsen 65 år. Avsikten är att ändringen stadfästs vid presidentföredragningen i morgon så att den träder i kraft den 1 maj 2014.

Den nya övre åldersgränsen gäller automatiskt dem som har ett gällande förordnande att vara köpvittne när lagen träder i kraft den 1 maj. Om förordnandet har upphört före lagens ikraftträdande och personen önskar fortsätta som köpvittne, ska han eller hon lämna in en ny ansökan till Lantmäteriverket om att bli förordnad till köpvittne.

Syftet med ändringen är att trygga tillgången på köpvittnestjänster. Elektroniska fastighetsköp, vid vilka det inte behövs något köpvittne, blev möjliga förra november. Största delen av fastighetsköpen görs dock fortfarande i ett skriftligt förfarande där köpvittnet ska bestyrka köpet i närvaro av samtliga som undertecknat köpebrevet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jari Salila, tfn 02951 50584,
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen