Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås en förlängning av den temporära begränsningen av konkursansökningar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 14.38
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en förlängning av den temporära lagen genom vilken borgenärens rätt att söka företag i konkurs har begränsats. Avsikten är att giltighetstiden för den temporära lagen ska fortsätta till utgången av januari 2021.

Enligt den temporära lagen ska en gäldenär inte antas vara insolvent på grund av att han eller hon inte har betalat fordran inom en vecka från borgenärens betalningsuppmaning. En borgenär som ansöker om att en gäldenär ska försättas i konkurs ska på något annat sätt visa att gäldenären är insolvent och att insolvensen inte är tillfällig.

Syftet med propositionen är att genom att förlänga giltighetstiden för den nu gällande temporära lagen förhindra att företag som råkat i betalningssvårigheter på grund av coronavirusläget går i konkurs. Genom att förlänga giltighetstiden för den temporära lagen får man också mera tid att överväga och vidta nya åtgärder för att underlätta situationen för företag med betalningssvårigheter.

Den nu gällande temporära lagen gäller till utgången av oktober. Förlängningen av den temporära lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.
 

Tilläggsinformation:
Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 502, [email protected] (på plats fr.o.m. den 16 oktober)
Pekka Pulkkinen, enhetschef, tfn 0295 150 224, [email protected]
 

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Tillbaka till toppen