Hoppa till innehåll
Media

Det skyddade beloppet vid utmätning och det belopp som lämnas för oundgängliga levnadskostnader i skuldsanering höjs nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2020 14.41
Nyhet

Det skyddade beloppet vid utmätning av lön samt det belopp som räknas täcka oundgängliga levnadskostnader i skuldsanering höjs från början av nästa år.

Utsökningsgäldenärens skyddade belopp  är 22,71 euro per dag för gäldenärens egen del och 8,15 euro per dag per familjemedlem som han eller hon försörjer, till exempel ett barn.

Det belopp som räknas täcka oundgängliga levnadskostnader för gäldenärer i skuldsanering höjs  enligt förändringarna i folkpensionsindex. Oundgängliga levnadskostnader för till exempel en person som bor ensam eller en ensamförsörjare räknas från och med nästa år vara 540 euro i månaden. Gäldenären behöver inte lämna in någon separat redogörelse för dessa kostnader.

Nästa år stiger tilläggsprestationsskyldigheten i skuldsanering till 2 003 euro. Det här betyder att en person i skuldsanering ska betala tilläggsprestationer till borgenärerna om hans eller hennes nettoinkomster under kalenderåret överstiger 2 003 euro.

Mer information: Antti Rein, specialsakkunnig, tfn 0295 150 402, [email protected]
Mer information om skyddade belopp och utmätning av lön
Mer information om skuldsanering

 

Tillbaka till toppen