Hoppa till innehåll
Media

E-panelen gör barns och ungas röst hörd i beslutsfattandet

justitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2022 11.50
Pressmeddelande

Justitieministeriets nya webbtjänst E-panelen erbjuder en tillförlitlig och trygg plattform för hörande av barn och unga om aktuella frågor och för dialog mellan barn, unga och beslutsfattare.

I E-panelen har deltagarna under 2-3 veckors tid möjlighet att diskutera ett tema som man kommit överens om på förhand. Ett slututtalande kommer efter det att utarbetas om det ämne som diskuterats. Utlåtandet förmedlas vidare till beslutsfattarna och publiceras också i tjänsten E-panelen. Diskussionen leds och övervakas av en utbildad handledare som ser till att diskussionen löper och att den är trygg.

- E-panelens ledda webbdiskussioner är ett sätt att göra barns och ungas röst hörd på ett bättre sätt i beslutsfattandet. Vi hoppas på att via E-panelen hitta en direkt dialog också med sådana barn och unga som nödvändigtvis inte annars blir hörda eller deltar i samhällsdebatten, säger Niklas Wilhelmsson, som är enhetschef vid avdelningen för demokrati och offentlig rätt vid justitieministeriet.

Organisationer får stöd för planeringen av E-paneler

E-panelen kommer nu att pilottestas och utvecklingsarbetet fortsätter under 2022–2023 utifrån responsen från dem som använt tjänsten. Organisationer som deltar i pilotfasen, såsom kommuner, välfärdsområden och frivilligorganisationer, erbjuds stöd för planeringen och inledandet av E-panelerna. Användningen av tjänsten är avgiftsfri för både dem som ordnar panelerna och dem som deltar i dem. 

E-panelen har utvecklats i samarbete med den nationella barnstrategin, undervisnings- och kulturministeriet, kompetenscentret för delaktighet på ungdomsområdet, Finlands Röda Kors och forskningsprojektet ALL-YOUTH vid Tammerfors universitet. E-panelen är en av justitieministeriets demokratitjänster. Du kan bekanta dig med demokratitjänsterna på adressen www.demokratia.fi

I samband med att E-panelen tas i bruk försvinner justitieministeriets tjänst Ungasidéer.fi i augusti 2022.

www.epanelen.fi
Organisationer som är intresserade av att ordna E-paneler kan ta kontakt på adressen: [email protected]

Mer information:
Liisa Männistö, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn, 0295 150 231, [email protected]
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 0295 150 348, [email protected]
Marja N. Pulkkinen, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 113, [email protected]
Laura Saarinen, sakkunnig i den nationella barnstrategin, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 352, [email protected]

Tillbaka till toppen