Hoppa till innehåll
Media

Föreslå mottagare av demokratiutmärkelse

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2015 13.22
Nyhet

Finlands Kommunförbund, finansministeriet och justitieministeriet ber medborgarna, organisationer, företag och andra instanser föreslå mottagare av en demokratiutmärkelse. Utmärkelsen beviljas en aktör eller organisation inom den offentliga förvaltningen som har främjat en öppen förvaltning och medborgarnas delaktighet. Demokratiutmärkelsen beviljas nu för andra gången, och den delas ut till en statlig och en kommunal aktör.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma vikten av öppenhet inom den offentliga förvaltningen samt kommuninvånarnas och medborgarnas möjligheter att delta och påverka. År 2015 är temat för utmärkelsen förvaltningen som möjliggörare. Demokratiutmärkelsen delas ut till en aktör som har främjat delaktigheten för invånare i glest bebodda områden, förbättrat möjligheterna för organisationer som organiserar frivilligarbete att få information eller öppnat datalager med anknytning till demokrati.

Förslag till mottagare av utmärkelsen kan lämnas in ända till den 31 augusti 2015 och pristagarna offentliggörs på demokratidagen den 13 oktober. Närmare anvisningar om hur det går till att lämna in förslag till mottagare finns på adressen www.avoinhallinto.fi. Förslagen kan lämnas in antingen per e-post till [email protected] eller per post under adress Finansministeriet/HO/Öppen förvaltning, PB 28, 00023 Statsrådet.

Ytterligare upplysningar:
utbildningsplanerare Liisa Männistö, tfn 029 515 0231, e-post: fö[email protected]
konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, tfn 029 515 0348, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen