Hoppa till innehåll
Media

Ekelund föreslås bli utnämnd till lagman vid Västra Nylands tingsrätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2012 11.00
Pressmeddelande -

Regeringen har i dag gjort en framställning om att tingsdomare Klaus Ekelund utnämns till tjänsten som lagman vid Västra Nylands tingsrätt fr.o.m. den 1 januari 2013. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen på fredagen den 21 december 2012.

Klaus Ekelund är tingsdomare och avdelningschef vid Västra Nylands tingsrätt. Han har också tjänstgjort bland annat som häradshövding samt som landskapsåklagare, länsman och advokat. Han har skött utbildningsuppgifter och avlagd advokatexamen.

Tjänsten ledigförklarades på grund av att lagman Kenneth Nygård utnämndes till tjänsten som lagman vid Egentliga Finlands tingsrätt. Västra Nylands tingsrätts kanslier ligger i Raseborg och Lojo. Dessutom har tingsrätten en sammanträdesplats i Kyrkslätt.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428, e-post fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen