Hoppa till innehåll
Media

En kommission ska bereda totalreform av samhällspåföljder

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2010 9.15
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en kommission för att utreda förutsättningar för utveckling av samhällspåföljder och för att bereda en totalreform av den därmed förknippade lagstiftningen. Avsikten är att utveckla samhällspåföljder så att de bildar en tydlig och konsekvent helhet, som uppfyller grundlagens krav. Bland annat samhällstjänst och villkorligt fängelsestraff är samhällspåföljder.

Den nuvarande lagstiftningen är oenhetlig och svår att förstå, eftersom bestämmelserna har reviderats flera gånger under många årtionden.

Man vill överföra tyngdpunkten av påföljdssystemet till samhällspåföljder. Utgångspunkten är att skapa ett system som ska minska återfallsbrottslighet och bättre än för närvarande integrera gärningsmän i samhället. Det bästa sättet att nå dessa mål är att vidta rehabiliterande åtgärder i frihet. Dessutom ska påföljden främja förutsättningar för ett brottsfritt liv, och verkställigheten av påföljden ska ske tryggt och så att rättsskyddet respekteras. Personer med olika sociala bakgrunder ska också bemötas mer jämlikt än för närvarande.

Kommissionen har till uppgift att mer tydligt definiera innehållet och syftena av samhällspåföljder samt deras inbördes förhållanden. Även de påföljder som är under beredning ska beaktas och eventuella nya former av samhällspåföljder ska kartläggas. Rättigheter och skyldigheter av en misstänkt och en dömd samt myndigheternas skyldigheter är centrala ärenden som ska bestämmas i lag. Kommissionen ska därtill utreda, vilken samhällspåföljd som ska kunna användas som förvandlingsstraff vid sidan av fängelse. I detta avseende ska kommissionen fortsätta arbetet av den arbetsgrupp som utredde förvandlingsstraff för böter.

Kommissionen ska bland annat utreda hur olika påföljder för närvarande används och hur defungerar samt bedöma de allmänna behoven och möjligheterna för att utveckla samhällspåföljder med beaktande av bl.a. Europarådets rekommendationer. Kommissionen ska också definiera vilka som är de bästa förfaringssätten och principerna för att utnyttja de allmänna stödsystemen vid samhällspåföljder.

Kommissionens ordförande är professor Pekka Koskinen och vice ordförande är avdelningschef Jarmo Littunen från justitieministeriet.

Medlemmarna är specialsakkunnig Matti Marttunen (JM), direktör Kari Ilmonen (SHM), direktör Tapio Lappi-Seppälä (Rättspolitiska forskningsinstitutet), tingsdomare Pia Sandvik (Esbo tingsrätt), häradsåklagare, biträdande chef Eeva-Liisa Olkinuora(Åklagarämbetet i Egentliga Tavastland), överinspektör Heimo Kangaspunta (Brottspåföljdsmyndigheten), direktör Tuula Tarvainen (Brottspåföljdsmyndigheten, Jyväskylä byrå för samhällspåföljder) och specialsakkunnig Jaana Viemerö (Kommunförbundet). Lagstiftningsråd Ulla Mohell (JM) är permanent sakkunnig. En representant för inrikesministeriets polisavdelning ska utses senare.

Regeringssekreterare Anne Hartoneva (JM) och specialsakkunnig Henrik Linderborg (Brottspåföljdsmyndigheten) är sekreterare.

Kommissionen har för avsikt att göra upp förslag till lagstiftningsändringar senast 31.12.2011.

Ytterligare upplysningar:
kommissionens ordförande, professor Pekka Koskinen, e-post: fö[email protected]
avdelningschef Jarmo Littunen (JM), tfn 09 1606 7783
e-post: fö[email protected]

Tuija Brax
Tillbaka till toppen