Hoppa till innehåll
Media

En oberoende utredning ska undersöka åtgärder till följd av coronapandemin

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2020 13.37
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte i dag i anslutning till Olycksutredningscentralen en oberoende utredning för att undersöka de åtgärder som vidtagits till följd av coronapandemin i Finland.

Det handlar om en utredning av exceptionella händelser enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor. Enligt lagen kan utredningen gälla sådana synnerligen allvarliga händelser som inte är olyckor men som har lett till döden eller har hotat eller allvarligt skadat samhälleliga basfunktioner.

Uppdraget att utreda denna exceptionella händelse ges av statsrådet efter justitieministerns beredning.

- Vi har haft en mycket exceptionell vår där Covid 19 -epidemin påverkade vårt samhälle och oss alla. Finland har klarat sig bra. Nu när läget börjar lugna ner sig finns det skäl att utreda de beslut som fattats. Det känns rätt och riktigt att tillsätta denna arbetsgrupp för att få en oberoende expertsyn på de åtgärder som tagits under denna på många sätt exceptionella kris, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Syftet med utredningen är att förbättra den allmänna säkerheten. Av utredningen förväntas rekommendationer om hur man utifrån erfarenheterna av pandemin kan utveckla samhällets beredskap inför mycket allvarliga händelser och lindra följderna av dem.

Utredningen gäller perioden 1.1–31.7.2020 och granskar särskilt

  • den offentliga förvaltningens och andra aktörers reaktioner på situationen, vidtagna åtgärder och informationsgången
  • författningar som tillämpats i situationen
  • beredskapen inför situationen på förhand, beredskapsplaner och andra handlingar
  • kommunikation som påverkar medborgarnas säkerhet
  • konsekvenserna av de vidtagna åtgärderna

Säkerhetsutredningen görs inte för att klarlägga det juridiska ansvaret, och därför omfattar utredningen inte frågor om skuld, ansvar och skadestånd. Utredningen omfattar inte heller en granskning av medicinsk vård.

Utredningen leds av Kai Valonen, ledande utredare vid Olycksutredningscentralen. Medlemmar i utredningen är politices magister Elli Flén (myndighets- och medborgarkommunikation), filosofie magister Ilona Hatakka (medborgarverksamhet, utredningsmetodik), medicine doktor, professor Pentti Huovinen (smittsamma sjukdomar och folkhälsa), psykologie doktor, docent Sirkku Laapotti (gruppfenomen, utredningsmetodik), juris doktor, professor Jaakko Ossa (kris- och beredskapslagstiftning), förvaltningsdoktor, professor Jari Stenvall (beredskap inom förvaltningen) samt politices magister Kari Ylönen (utredningsmetodik).

Utredningsgruppen fullgör sitt uppdrag självständigt och oberoende.

Utredningen utarbetar en offentlig utredningsrapport som den lämnar till statsrådet. I uppdraget ingår en redogörelse för händelseförloppet under coronautbrottet och de faktorer som ledde till det samt säkerhetsrekommendationer till myndigheter och andra aktörer så att de kan utveckla beredskapen och den allmänna säkerheten.

Avsikten är att utredningen ska blir klar i juni 2021.

Ytterligare information:
Niklas Mannfolk, justitieministerns specialmedarbetare, tfn. 050 306 3990, niklas.mannfolk(at)om.fi
Veli-Pekka Nurmi, professor, direktör för Olycksutredningscentralen, tfn 0295 150 701, 
veli-pekka.nurmi(at)om.fi
Kai Valonen, ledande utredare vid Olycksutredningscentralen, tfn 0295 150 707, kai.valonen(at)om.fi
Pekka Timonen, justitieministeriets kanslichef, tfn 0295 150 044, pekka.v.timonen(at)om.fi
 

Tillbaka till toppen