Hoppa till innehåll
Media

Enhetligt patentsystem införs och EU:s enhetliga patentdomstol inleder sin verksamhet

arbets- och näringsministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2023 11.51
Pressmeddelande

Det europeiska patentsystemet förnyas i början av juni när det nya enhetliga patentet träder i kraft. Samtidigt inleder EU:s enhetliga patentdomstol sin verksamhet. Den enhetliga patentdomstolen ska i fortsättningen behandla tvister som gäller enhetliga patent och traditionella europeiska patent.

Det europeiska enhetliga patentsystemet träder i kraft den 1 juni 2023. Till följd av detta är det möjligt att på en gång få skydd för uppfinningar i alla länder som omfattas av det enhetliga patentsystemet. För närvarande är 17 EU-länder med i systemet. Utöver Finland har även Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Italien, Österrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Frankrike, Sverige, Tyskland, Slovenien, Danmark och Estland anslutit sig till det enhetliga patentsystemet. 

Enhetliga patent beviljas av Europeiska patentverket.

Ny enhetlig patentdomstol 

Samtidigt med systemet med enhetliga patent inleder den enhetliga patentdomstolen (Unified Patent Court, UPC) sin verksamhet. I fortsättningen kommer tvister som gäller enhetliga patent och traditionella europeiska patent som tidigare behandlats vid nationella domstolar att behandlas vid den enhetliga patentdomstolen. Den enhetliga patentdomstolens avgöranden gäller i alla de medlemsländer som är med i systemet.

I Helsingfors inleder domstolens lokala avdelning sin verksamhet i samma lokaler som marknadsdomstolen. 

Mer information:
Stiina Löytömäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 107, [email protected]

Anne Hallavainio, regeringsråd, justitieministeriet, tfn 0295 150 049, [email protected] 

Patent- och registerstyrelsen

Europeiska patentverket (EPO) 

Domstolsverket 

Enhetlig patentdomstol (UPC)

Tillbaka till toppen