Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Epäiltynä tai syytettynä olevien lasten oikeussuojaa halutaan parantaa EU:ssä

Oikeusministeriö
16.1.2014 11.50
Tiedote -

Valtioneuvosto on lähettänyt tänään eduskunnalle EU:n komission ehdotuksen direktiiviksi, joka koskisi epäiltynä tai syytettynä olevien lasten prosessuaalisia oikeussuojatakeita rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tavoitteena on näiden oikeuksien vähimmäisvaatimustasosta sopimalla helpottaa vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamista jäsenvaltioiden välillä.

Ehdotettua direktiiviä sovellettaisiin lapseen, joka on epäiltynä tai syytettynä rikosoikeudellisessa menettelyssä taikka eurooppalaisen pidätysmääräysmenettelyn kohteena. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä tai henkilöä, joka menettelyn alkaessa oli lapsi.

Suomen lainsäädännössä on pitkälti direktiiviehdotusta vastaavat säännökset epäillyn tai syytetyn lapsen oikeuksista ja kohtelusta rikosoikeudellisen menettelyn aikana. Säännökset soveltuvat yleensä tilanteisiin, joissa epäilty tai syytetty on säännöstä sovellettaessa alle 18-vuotias. Ehdotetun direktiivin säännöksiä sovellettaisiin myös sellaiseen epäiltyyn tai syytettyyn, joka oli alle 18-vuotias esitutkinnan alkaessa.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti siihen, että unionin tasolla luodaan epäiltyjen ja syytettyjen lasten prosessuaalisia oikeussuojatakeita koskevat vähimmäissäännöt, jotka täyttävät Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille asettamat vaatimukset.

Direktiiviehdotuksen käsittely neuvoston työryhmässä ei ole vielä alkanut.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen, puh. 02951 50438 (sähköposti: [email protected])

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen