Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Propositionsutkast: Finansiering av en enskild terrorist ska kriminaliseras

Justitieministeriet 21.1.2020 10.53
Nyhet

Justitieministeriet har berett ett utkast till regeringsproposition med föslag till ändringar i lagstiftningen om finansiering av terrorism.

I propositionsutkastet föreslås en ny straffbestämmelse enligt vilken det är straffbart att finansiera en enskild terrorist. Straffskalan för finansiering av en terroristgrupp ska enligt förslaget skärpas så att man för detta brott kan dömas till fängelse i minst fyra månader och högst sex år. Enligt den gällande lagen är straffet för finansiering av en terroristgrupp böter eller fängelse i högst tre år.

Det är nödvändigt att komplettera den nationella lagstiftningen för att genomföra internationella rekommendationer och för att säkerställa att straffbestämmelserna om finansiering av terrorism är heltäckande.

Propositionsutkastet har sänts på remiss.

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, [email protected]

Propositionsutkastet i tjänsten utlåtande.fi