Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Projektet för att bygga ett tingshus i Esbo framskrider

Justitieministeriet
13.2.2020 13.56
Pressmeddelande

I Esbo byggs ett nytt tingshus med lokaler för tingsrätten, åklagaren och utsökningen. Statsrådets finansutskott understödde ingåendet av ett hyresavtal för dessa lokaler som beräknas bli färdiga sommaren 2022.

Till nybyggnaden på Marvägen i Otnäs överförs Västra Nylands tingsrätt, vars nuvarande lokaler ligger på Knektbron. Till det nya tingshuset flyttar också Södra Finlands åklagardistrikts verksamhetsställe i Esbo och Västra Nylands utsökningsverks huvudkontor i Esbo.

Västra Nylands tingsrätt ska också ha en sammanträdesplats i Raseborg, men Lojo tingshus och sammanträdessalen i Kyrkslätt stängs. Utsökningsverket har fortsättningsvis verksamhetsställen i Lojo och Raseborg.

Mer information: Jarkko Mannerhovi, regeringssekreterare, tfn 0295 150 232,
Jouni Rutanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 234, e-post: [email protected]    

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen