Hoppa till innehåll
Media

Ett sammandrag av utlåtandena om en reform av lagstiftningen om sexualbrott är klar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2021 15.50
Nyhet

En arbetsgrupp vid justitieministeriet har lagt fram ett förslag till totalreform av lagstiftningen om sexualbrott.

Förslaget har varit på remiss och ett sammandrag av utlåtandena har nu färdigställts. Remissen ordnades 14.7.–30.9.2020 och under remisstiden kom det in 57 utlåtanden.

I utlåtandena understöddes en fullständig omarbetning av bestämmelserna om sexualbrott. De föreslagna sätten för att genomföra reformen kommenterades rikligt och på den punkten var remissvaren delvis delade.

Remissvaren kommer att utvärderas noggrant och beaktas i den fortsatta beredningen. Avsikten är att en proposition med förslag till lagändringar överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2021.

Sammandraget (på finska)

Mer information
Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 054, [email protected]
Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]

Tillbaka till toppen