Hoppa till innehåll
Media

EU-finansiering för projekt inom området för civil- och straffrätt och grundläggande rättigheter kan sökas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2011 8.34
Pressmeddelande -

F?r projekt som syftar till att fr?mja det r?ttsliga samarbetet inom omr?det f?r civil- och straffr?tt och grundl?ggande r?ttigheter kan s?kas finansiering fr?n Europeiska kommissionen. Finansiering kan s?kas av bl.a. universitet, forskningsinstitut, r?tts- och f?rvaltningsmyndigheter och medborgarorganisationer f?r utbildning, utrednings- och forskningsarbete samt f?r att ordna seminarier och kampanjer. Det ?r m?jligt att s?ka finansiering f?r projekt eller bidrag till driftskostnader.

F?r att f? finansiering ska projektet omfatta deltagare fr?n minst tv? EU-medlemsstater eller EU-kandidatl?nder. Andelen egen finansiering ska uppg? till minst 20 procent. Det minsta st?dbeloppet ?r 75 000 euro.

Projektet ska syfta till att fr?mja m?len och prioritetsomr?dena av programmet i fr?ga. Finansiering beviljas enbart f?r icke-kommersiella projekt.

Ett gemensamt m?l f?r EU:s program f?r grundl?ggande r?ttigheter, straffr?tt och civilr?tt ?r att fr?mja det r?ttsliga samarbetet mellan EU:s medlemsstater. F?r finansiering av projekt som h?nf?r sig till dessa tre program har f?r ?ren 2011-2012 budgeterats ca 58 miljoner euro och f?r bidrag till driftskostnader ca 8 miljoner euro.

M?let f?r programmet f?r grundl?ggande r?ttigheter och medborgarskap ?r att fr?mja respekt f?r de grundl?ggande r?ttigheterna och en dialog om grundl?ggande r?ttigheter, bek?mpa rasism och fr?mlingsfientlighet samt fr?mja ?kad tolerans och tryggandet av barnens r?ttigheter. Programmet syftar ocks? till att st?dja det civila samh?llet och m?jligheter att delta. Ans?kningstiden g?r ut den 13.3.2012.

Programmet f?r civilr?tt syftar till att fr?mja r?ttsligt samarbete som baserar sig p? ?msesidigt erk?nnande och ?msesidigt f?rtroende. Programmet ?r inriktat p? r?ttstill?mpare, nationella myndigheter och unionsmedborgare i allm?nhet. Ans?kningstiden g?r ut den 3.4.2012.

Programmet f?r straffr?tt syftar till att fr?mja r?ttsligt samarbete i brottm?l och f?rb?ttra informationen om r?ttssystemen och r?ttsligt skydd i medlemsstaterna. Ans?kningstiden g?r ut den 20.3.2012.

Bidrag till driftskostnader
Nu ?r det ocks? m?jligt att s?ka bidrag till driftskostnader som beviljas under alla ovan n?mnda program p? det r?ttsliga omr?det. Finansiering kan s?kas av olika organisationer och f?reningar. F?r att kunna s?ka bidraget f?ruts?tts bl.a. att organisationer har verksamhet i minst 10 EU-l?nder. Ans?kningstiden g?r ut den 31.1.2012.

N?rmare upplysningar i allm?nna fr?gor som g?ller programmen ges av konsultativ tj?nsteman Jussi Tikkanen, tfn (09) 1606 7779, e-post: [email protected].

Justitieministeriets promemoria finns p? webbplatsen www.om.fi i slutet av pressmeddelandet.

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen