Hoppa till innehåll
Media

EU-länderna förbättrar möjligheterna till företagssanering

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2019 11.43
Pressmeddelande

EU:s justitieministrar antog i dag vid sitt möte i Luxemburg insolvensdirektivet som syftar till att förbättra möjligheterna för livskraftiga företag till omstrukturering. De nya bestämmelserna ska sättas i kraft i alla EU-medlemsstater senast sommaren 2022.

Målet är att livskraftiga företag som drabbas av ekonomiska svårigheter ska ha möjlighet till företagssanering i ett tidigt skede och på detta sätt undvika insolvens.  

Reformen ger också företagare som gjort konkurs en ny chans. Utgångspunkten är att en insolvent företagares skulder kan avskrivas inom tre år från det att företagaren försattes i konkurs eller inom tre år från det att betalningsprogrammet vid skuldsanering började genomföras.

Man vill också effektivisera insolvensförfarandena och uppföljningen av dem. Effektiviseringsåtgärderna gäller bland annat valet och utbildningen av utredare, användning av elektroniska kommunikationsmedel samt insamling av statistiska uppgifter om förfarandena. 

Reformen främjar för sin del integrationen av EU:s kapitalmarknad. Syftet är att minska hindren för gränsöverskridande investeringar, främja en fortsatt livskraftig affärsverksamhet samt förbättra återbetalningsgraden.

Den största nyttan för Finland är en effektiverad gemensam marknad, speciellt när det gäller gränsöverskridande investerings-, finansierings- och företagsverksamhet. Genomförandet av direktivet förutsätter ändringar bland annat i Finlands lagstiftning om företagssanering och skuldsanering. 

Ytterligare upplysningar: Mari Aalto, lagstiftningsråd, tfn +358 295 150 502, Tuukka Vähätalo, lagstiftningssekreterare, tfn +358 295 150 240, e-post: [email protected]

Projektsidan: Förslag till direktiv om harmonisering av insolvenslagstiftningen

Tillbaka till toppen