Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar behandlar uppgiftsskyddsförordningen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2015 11.08
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 15-16 juni. I rättsliga frågor företräds Finland av justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Vid justitieministrarnas möte ska rådet för sin del godta hela den allmänna uppgiftsskyddsförordningen, som syftar till att förnya den europeiska lagstiftningen om skyddet av personuppgifter. Medlemsstaterna har förhandlat om förordningen i mer än tre år. Avsikten är att efter rådets möte inleda förhandlingarna om uppgiftsskyddsförordningen med Europaparlamentet, efter vilka förordningen kan antas slutgiltigt. Målet är att förordningen antas under 2015.

Justitieministrarna strävar också efter att nå en överenskommelse om förslaget till förordning om förenkling av godtagandet av vissa allmänna handlingar. Förordningen ska tillämpas på handlingar som berör enskilda personers civilrättsliga ställning, dvs. handlingar som gäller till exempel födelse, dödsfall, namn och äktenskap. Enligt förslaget ska en handling som gäller ovannämnda ärenden godtas i en annan medlemsstat utan s.k. apostill. Även denna förordning förhandlas fortfarande om med Europaparlamentet.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig i EU-ärenden Anu Talus (allmänna uppgiftsskyddsförordningen), tfn +358 2951 50586, forskare Johanna Hossa (allmänna handlingar), tfn +358 2951 50195, och konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn +358 2951 50170 och specialsakkunniga Anna-Elina Pohjolainen (civilrätt), EUR, tfn +32 2 2878 431 och Lauri Rautio (straffrätt), EUE, tfn +32 2 2878 594

Närmare information på rådets webbplats:
Den offentliga delen av rådsmötena och presskonferenserna visas på webben. På webbplatsen finns dessutom dokument och annat material om frågor som rådet behandlar som offentliga.

Tillbaka till toppen