Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar diskuterade stärkande av rättsstatsprincipen och straffrättsligt samarbete

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.7.2019 15.23
Pressmeddelande

Huvudtemat vid det informella möte mellan justitieministrarna som hölls den 19 juli i Helsingfors var att skydda gemensamma värden och rättsstatsprincipen i EU.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson var ordförande för mötet, som även EU-kommissionär Věra Jourová med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet deltog i.

Ministrarna diskuterade rättsstatsprincipen ur det rättsliga områdets perspektiv.

”Gemensamma värden och rättsstatsprincipen har en nyckelroll i uppbyggandet av EU-invånarnas förtroende för samhället och Europeiska unionen. Jag tror att vårt utbyte av synpunkter i dag sporrar till att fortsätta diskussionerna i RIF-rådet”, sade minister Henriksson.

Att stärka rättsstatsprincipen är en av prioriteringarna under Finlands EU-ordförandeskap.

Samarbete kräver ömsesidigt förtroende

”EU:s gemensamma värdegrund är särskilt viktig inom justitieministrarnas verksamhetsområde, eftersom det rättsliga samarbetet i EU bygger på ömsesidigt erkännande av domar och rättsliga avgöranden som meddelas i medlemsländer. Det här samarbetet skulle inte fungera utan ett starkt ömsesidigt förtroende mellan medlemsländerna”, konstaterade minister Henriksson.

Ministrarna diskuterade hur verktygen inom EU:s rättsliga område kan förbättras och hur medlemsländerna kan utbyta bästa praxis. Justitieministrarna har nytta av regelbunden dialog, och medlemsstaterna kan dra nytta av varandras erfarenheter.

Fokus på alternativ till fängelse

Vid mötets andra arbetssammanträde diskuterade justitieministrarna hur det straffrättsliga samarbetet fungerar och hur det kan effektiviseras ytterligare.

Ministrarna diskuterade överfulla fängelser och fängelseförhållanden och fokuserade särskilt på påföljder som kan vara alternativ till fängelse. Michael O’Flaherty, direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, höll ett inledningsanförande och fokuserade på aspekterna kring grundläggande rättigheter vid frihetsberövande.

”Utmaningarna när det gäller fängelseförhållanden och alternativa påföljder är inte enkla att bemöta. Genom att arbeta tillsammans kan vi dock hitta hållbara lösningar och samtidigt stärka det ömsesidiga förtroendet. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans för ett tryggt och säkert Europa”, sade Henriksson.

EU måste försvara den regelbaserade rättsliga samarbetet

Under arbetslunchen talade Christophe Bernasconi, generalsekreterare vid Haagkonferensen för internationell privaträtt, om ställningen för EU:s civilrätt i det internationella rättsliga samarbetet. 

”EU måste nu försvara det multilaterala regelbaserade rättsliga samarbetet. Vi måste tydligt visa att vi stöder FN och andra viktiga multilaterala organisationer. Vi konstaterade att det multilaterala arbetssättet är ett viktigt samarbetselement också i rättsliga frågor”, sade Henriksson.

Mer information fås av

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn +358 40 534 7727, malin.brannkarr(a)om.fi

Eeva Aittoniemi, enhetschef, tfn +358 295 150 170, eeva.aittoniemi(a)om.fi

Katja Huumo, kommunikationsdirektör, tfn +358 295 150 113, katja.huumo(a)om.fi (intervjuförfrågningar)

Mötesprogram

Rådets nyhetsrum: korta uttalanden och videor

Fotografier i fototjänsten Flickr 

EU2019FI-bakgrund: Stärkande av rättsstatsprincipen
 

Diskussionsunderlag

Future of justice: Strengthening the rule of law
Future of justice: Detention and its alternatives
EU civil justice and multilateral cooperation

Tillbaka till toppen