Hoppa till innehåll
Media

EU:s justitieministrar diskuterar bekämpning av olagligt innehåll online

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2021 14.31
Pressmeddelande

EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 7–8 juni. Vid mötet diskuteras bland annat bekämpningen av olagligt innehåll online. Dessutom ska rådet godkänna en allmän riktlinje om ett förslag för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Vid mötet företräds Finland av Finlands ständiga representant vid Europeiska unionen, ambassadören Marja Rislakki.

Vid justitieministrarnas möte diskuteras också det förslag till förordning om digitala tjänster som kommissionen lade fram i december. Syftet med lagförslaget är att öka säkerheten för nätanvändare och modernisera reglerna för digitala tjänster. Vid mötet diskuteras särskilt frågor som gäller bekämpning av olagligt innehåll på nätet.

Avsikten är också att godkänna rådets allmänna riktlinje om ändring av förordningen om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Syftet med ändringarna är att öka byråns effektivitet och stärka dess möjligheter att agera även inom polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom EU.

Två åklagare från Finland till Europeiska åklagarmyndigheten

Vid mötet får deltagarna också ta del av en lägesrapport om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), som just har inlett sin verksamhet. I går, på torsdag, nådde Finland samförstånd med EPPO:s chefsåklagare om utnämningen av två finländska delegerade åklagare. Åtminstone i början är den ena av de finländska åklagarna EPPO-åklagare på heltid medan den andra huvudsakligen sköter nationella åklagaruppgifter. Uppdrag från EPPO ska dock alltid prioriteras. Urvalsförfarandet för delegerade åklagare kommer att slutföras så snart som möjligt.

Rådet har också som mål att godkänna en allmän riktlinje om förordningen om överlåtelse av fordringar och förordningen om att skapa ett effektivare system gränsöverskridande e-juridik i Europa (e-Codex). Det är dessutom meningen att rådet ska anta slutsatser om skyddet av utsatta vuxna i hela EU.

Mer information: 
Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 150 504, [email protected]
Katariina Jahkola, enhetschef, tfn 0295 150 246, [email protected] (EPPO)
Lauri Rautio, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 380, [email protected] (EPPO)

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar:
https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/jha/2021/06/07-08/
https://video.consilium.europa.eu/home/sv

Tillbaka till toppen