Hoppa till innehåll
Media

EU stöder utvecklingen av det rättsliga området med nya finansieringsprogram

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2014 11.54
Pressmeddelande -

Europeiska unionen har godkänt två nya finansieringsprogram i syfte att stödja jämställdhet och grundläggande rättigheter och utvecklandet av det europeiska rättsliga området.

Finansiering kan sökas av bl.a. universitet, forskningsinstitut, rätts- och förvaltningsmyndigheter och medborgarorganisationer. Anslag kan beviljas bl.a. för utbildning, utrednings- och forskningsarbete samt för att ordna seminarier och kampanjer och för utveckling och underhåll av datasystem.

Målet med programmet för rättsliga frågor är att underlätta och stödja rättsligt samarbete i civil- och straffrättsliga ärenden. Programmets medel kan användas för att erbjuda utbildning för domare och personal inom rättsväsendet och för att finansiera åtgärder som syftar till att underlätta tillgång till rättsskydd, såsom att främja brottsoffers rättigheter. Därtill kan programanslagen användas för att stödja initiativ på området för narkotikapolitik.

Programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap syftar till att t.ex. främja ett effektivt genomförande av principerna om förbud mot diskriminering på grund av kön eller etniskt ursprung, förebygga våld, trygga barnens rättigheter och stärka utövandet av rättigheter som grundar sig på unionsmedborgarskapet.

Programmen genomförs under perioden 2014–2020. Programperiodens totalbudget för genomförandet av rättighetsprogrammet och programmet för de rättsliga frågorna är 439 miljoner euro respektive 378 miljoner euro.

Båda programmen är nyinrättade och ersätter EU:s tidigare finansieringsprogram för främjande av rättsligt samarbete. Till tidigare finansieringsmål hör bland annat ett logistikprojekt som drivits av Villmanstrands tekniska universitet, där syftet har varit att på EU-nivå dela bästa praxis gällande domstolarnas målhantering.

Finansiering beviljas på årlig basis. I nästa steg godkänner EU-kommissionen de årliga programmen, varpå det går att ansöka om projektfinansiering i enlighet med de årliga programbeskrivningarna. Kommissionen uppskattar att ansökningsperioden är på våren 2014. Information om ansökningsperioden och de detaljerade kriterierna för finansiering kommer att ges separat.

Mera information om programmet för rättsliga frågor: utvecklingschef Tuula Kivari, tfn 02951 50546 och om
programmet för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap: överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127, e-postadresser: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen