Hoppa till innehåll
Media

Europeiska unionens domstol besöker Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2017 14.13
Pressmeddelande

En delegation från EU-domstolen som finns i Luxemburg besöker Finland 21-24 maj 2017. Delegationen leds av domstolens president Koen Lenaerts. EU-domstolen har den högsta lagstiftningsbehörigheten inom Europeiska unionen.

Tillsammans med de nationella domstolarna ser den till att EU:s lagstiftning tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. EU-domstolens domar binder de nationella domstolarna och skapar därmed riktlinjerna för tolkningen av unionsrätten i alla medlemsstater.

Till delegationen som besöker Finland hör domstolens president Koen Lanaerts, åtta domare, två generaladvokater och domstolens registrator.

Under besöket träffar delegationen republikens president Sauli Niinistö, statsminister Juha Sipilä, justitieminister Antti Häkkänen, högsta domstolens president Timo Esko och högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori och företrädare för de andra domstolarna.

Delegationen ska också bekanta sig med Helsingfors tingsrätt. Vid ett seminarium för inbjudna gäster håller EU-domstolens president Lenaerts ett anförande om principen om ömsesidigt erkännande mellan medlemsstaterna.

EU-domstolen har besökt Finland senast för elva år sedan.

Ytterligare upplysningar: Sonya Walkila, lagstiftningsråd, tfn 02951 50201

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen