Hoppa till innehåll
Media

Ställningstagandena till europeiskt medborgarinitiativ har publicerats på kommissionens webbplats

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2010 8.30
Pressmeddelande -

Finland har deltagit i ett samråd angående ett europeiskt medborgarinitiativ organiserat av Europeiska kommissionen. Finland anser att medborgarinitiativet är ett viktigt instrument med hjälp av vilket EU-medborgarnas möjligheter att påverka kan stärkas. Myndigheter, organisationer och privatpersoner i EU har i stor utsträckning deltagit i samrådet. Ställningstagandena har publicerats på kommissionens webbplats.

Enligt Lissabonfördraget kan ett medborgarinitiativ tas av minst en miljon EU-medborgare från ett betydande antal medlemsländer. I medborgarinitiativet kan medborgarna begära att kommissionen gör upp ett förslag inom ramen för sina befogenheter i ett ärende där en unionsrättsakt enligt medborgarnas mening krävs för att tillämpa fördragen.

Kommissionen ska göra upp ett förslag till en förordning där det närmare ska föreskrivas om förfarandena och förutsättningarna som gäller medborgarinitiativet. Syftet är att förordningen därefter ska kunna godkännas så snart som möjligt och att medborgarinitiativet ska kunna införas i början av år 2011.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sina Uotila, tfn 09 1606 7743
e-post: fö[email protected]

Information om medborgarinitiativet på Europeiska kommissionens webbplats

Tuija Brax
Tillbaka till toppen