Hoppa till innehåll
Media

Eva Biaudet utnämnd tilldiskrimineringsombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2014 14.31
Pressmeddelande -

Regeringen utsåg minoritetsombudsman Eva Biaudet att sköta tjänsten som diskrimineringsombudsman från och med den 1 januari 2015. Bestämmelserna om likabehandling och diskriminering ses över när den nya diskrimineringslagen träder i kraft vid ingången av 2015. Minoritetsombudsmannen ersätts av en diskrimineringsombudsman som behandlar diskrimineringsfrågor på ett omfattande sätt.

Biaudet sköter den nya tjänsten fram till den 14 maj 2015, dvs. till slutet av den mandattid som avses i utnämningsbeslutet.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Markku Kuusela, puh. 02951 50156
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen