Hoppa till innehåll
Media

Finland undertecknade Ljubljana–Haagkonventionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2024 18.59
Pressmeddelande

Ljubljana–Haagkonventionen om samarbete vid utredning och lagföring av internationella brott undertecknades i Haag i dag den 14 februari 2024. För Finlands del undertecknades avtalet av justitieministerns statssekreterare Teija Makkonen.

Syftet med Ljubljana–Haagkonventionen är att främja det straffrättsliga samarbetet mellan stater i fråga om de allvarligaste internationella brotten, såsom folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Konventionen innehåller förutom definitioner av brott och kriminaliseringsskyldigheten även bestämmelser om till exempel internationell rättshjälp i samband med inhämtande av bevis, utlämning av personer som misstänks eller dömts för brott, det internationella samarbetet kring konfiskation samt skydd av brottsoffer.

Ljubljana–Haagkonventionen har förhandlats fram utanför FN:s och de övriga internationella organisationernas strukturer. Förhandlingarna slutfördes våren 2023. Projektet har främjats av en kärngrupp bestående av sex stater. Dessa är Nederländerna, Belgien, Slovenien, Senegal, Argentina och Mongoliet. Konventionen undertecknades idag i Fredspalatset i Haag av 34 länder.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska Finland i internationella sammanhang idka påverkan för att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och de andra allvarligaste internationella brotten i högre grad ska behandlas i internationella domstolsförfanden. Undertecknandet och ratificerandet av konventionen stöder detta. Konventionen stärker de internationella brottmålsdomstolarnas förutsättningar och deras möjligheter att fokusera i synnerhet på brott i ledningsskiktet.

Mer information:
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Tillbaka till toppen