Hoppa till innehåll
Media

Förhandsröstningen i presidentvalet inleds onsdagen den 17 januari 2024

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2024 11.11
Nyhet
Justitieministeriets vallogotyp.

Förhandsröstningen i presidentvalet förrättas i Finland den 17–23 januari 2024 och utomlands den 17–20 januari 2024. Valdagen är söndagen den 28 januari 2024.

Valdagen i den eventuella andra omgången är den 11 februari 2024. Förhandsröstningen i den andra omgången ordnas i Finland den 31 januari–6 februari 2024 och utomlands den 31 januari–3 februari 2024.

Under förhandsröstningsperioden får man rösta på förhand på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. 

Webbadresserna och öppettiderna för förhandsröstningsställena i Finland och utomlands finns i informations- och resultattjänsten för valet och i söktjänsten för röstningsställen www.aanestyspaikat.fi.

Du kan också ringa justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4770 (på finska) och 0800 9 4771 (på svenska) för att få information om var du kan förhandsrösta. Det finns också en Whatsapp-meddelandetjänst för väljare. Numret är 050 438 8730.

Meddelande om rösträtt har skickats till alla väljare 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har sänt ett meddelande om rösträtt antingen som brev hem eller elektroniskt till Suomi.fi-tjänsten. Meddelandet sändes elektroniskt till dem som har bett att få myndighetsmeddelanden till Suomi.fi-tjänsten.

Att styrka sin identitet på röstningsstället

Väljaren ska styrka sin identitet på röstningsstället. Identiteten kan styrkas med en officiell handling försedd med foto, såsom körkort eller ett av polisen utfärdat identitetskort eller pass. Det viktigaste är att valfunktionären kan försäkra sig om väljarens identitet. Om väljaren inte har något giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att avgiftsfritt få ett temporärt identitetskort hos polisen för röstningen.

Följ med valdeltagandet på webben 

I informations- och resultattjänsten för valet kan man följa med förhandsröstningsaktiviteten. När förhandsröstningen har inletts uppdateras uppgifterna om antalet förhandsröstande i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna med en timmes mellanrum på webben.

Mer information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008, [email protected] 
Elina Rissanen, specialsakkunnig, tfn 02951 50248, [email protected]

Information om presidentvalet och röstningen www.valfinland.fi
Söktjänsten för röstningsställen (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) www.aanestyspaikat.fi.

Tillbaka till toppen